תקנון הזמנת דוח ריכוז נתונים

דוח ריכוז נתונים וכל המידע הכלול בו התקבל מבנק ישראל. בנוסף לדוח ריכוז נתונים תקבל תמצית נתונים שהוכן על ידי BDI על בסיס הנתונים המופיעים בדוח ריכוז הנתונים. בנוסף תקבל דירוג FICO®BDI ללא תוספת תשלום.
השגות על תוכן המידע – יש להפנות לבנק ישראל או למקור המידע שדיווח.
הינך מצהיר כי קיבלת את המידע כנגד תשלום בכרטיס אשראי.
באפשרותך לקבל דוח ריכוז נתונים פעם בשנה ללא עלות באמצעות פנייה ישירה לאתר בנק ישראל (לא באמצעות לשכת האשראי).

בעת הזמנת הדוח תידרש להקליד מספר טלפון נייד אליו יישלח SMS עם קוד אימות אותו תידרש להזין לצורך המשך ההזמנה. מספר הטלפון אותו תזין יישמר במערכת ורק איתו תוכל להזמין דוח ריכוז נתונים נוסף בעתיד.

מדיניות השילוח:

תמצית הנתונים יוצג לך על המסך בתוספת דירוג FICO®BDI. דוח ריכוז הנתונים יימסר לך בהתאם לאופן המסירה שביקשת באתר.
במידה שמסרת כתובת למשלוח בדואר – המשלוח יבוצע לכתובת שנמסרה על ידך בעת הזמנת הדוח .אין לנו כל אחריות על פעילות לא תקינה של הדואר - כמו אובדן דבר דואר, החזר של דבר דואר ועוד. לתשומת לבך לא תתאפשר שליחה חוזרת של דוח שלא התקבל.
במידה שמסרת כתובת למשלוח בדואר אלקטרוני – המשלוח יבוצע לכתובת שנמסרה על ידך בעת הזמנת הדוח , אין לנו אחריות לגבי כתובת לא תקינה /שגוייה שנמסרה על ידך.
במידה שבחרת באיסוף במשרדי CofaceBdi ,  עלייך להגיע תוך 3 ימי עסקים בשעות הקבלה כפי שמפורסמות באתר. הדוח יימסר רק כנגד זיהוי בתעודת זהות תקפה.

מדיניות מחירים ועלויות:

 1. דמי טיפול CofaceBdi  נקבעים בהתאם לאופן המסירה:
  • דמי טיפול CofaceBdi להספקת דוח ריכוז נתונים פלוס תמצית הנתונים פלוס דירוג FICO®BDI כמפורט להלן בתוספת אגרה כפי שתידרש על ידי בנק ישראל. הכל כאמור בהתאם לאופן המסירה שביקשת. דואר אלקטרוני – 36 ש"ח
  • משלוח בדואר רשום – 60 ש"ח
  • מסירה במשרדי החברה –60 ש"ח

 2. אגרת בנק ישראל – כפי שמופיעה באתר בנק ישראל
  אגרות בנק ישראל צמודות למדד ומתעדכנות מעת לעת
  אגרת בנק ישראל בתוספת דמי טיפול CofaceBdi יחויבו בכרטיס האשראי שלך. לתשומת ליבך, החיוב בגין דמי הטיפול של CofaceBdi + אגרת בנק ישראל יבוצע בכל מקרה ולא יוחזר, כולל במקרים בהם דוח לא יתקבל מבנק ישראל מכל סיבה - אין נתונים במאגר, אי הכללה וכו'.

אגרת בנק ישראל בתוספת דמי טיפול CofaceBdi יחויבו בכרטיס האשראי שלך. לתשומת ליבך, החיוב בגין דמי הטיפול + אגרת בנק ישראל יבוצע בכל מקרה ולא יוחזר, כולל במקרים בהם דוח לא יתקבל מבנק ישראל מכל סיבה - אין נתונים במאגר, אי הכללה וכו'.

מדיניות ביטול עסקה:

לא יתאפשר ביטול עסקה – לאחר ביצוע הזמנת הדוח
האתר עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע PCI

זכויות שימוש

זכויות שימוש במידע מוגבלות על פי הוראות "חוק נתוני אשראי 2016" ותקנות וההנחיות מכח החוק

אחריות השימוש

CofaceBdi לא תשא בכל אחריות להתאמת המידע לצרכי המשתמש. המשתמש הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש שנעשה במידע
CofaceBdi לא אחראית בגין שיבושים בהעברת המידע באמצעות האינטרנט
CofaceBdi  לא אחראית בגין שיבושים לגבי זמינות המידע מאתר בנק ישראל
CofaceBdi   לא אחראית בגין שיבושים בדרכי המסירה שהתבקשו על ידך

האתר עשוי להכיל קישורים אלקטרוניים (link) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים באינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם. קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או הבעת דעה, במפורש או מכללא, על ידי CofaceBdi לגבי אותם מקורות אחרים והתוכן המתפרסם בהם.

CofaceBdi  לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי שמטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד ג', בגין השימוש במידע ו/או ליקויים בהעברת המידע, לרבות אי זמינות המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

המשתמש פוטר בזאת באופן בלתי חוזר את CofaceBdi מכל נזק גם אם האחריות בגינו חלה על CofaceBdi  על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות.
בכל מקרה בו ייגרם למשתמש נזק מכל סיבה CofaceBdi  לא תהא אחראית לאותו נזק.

אין במידע המתקבל כדי להוות המלצה או הצעה לגבי עשיית או הימנעות מעשיית פעולות אלו או תנאי ביצוע פעולות אלו. השירות אינו מהווה ייעוץ לביצוע פעולות אלו או הימנעות מהן והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש ומתן ייעוץ מקצועי פרטני לכל מקרה ומקרה, בהתחשב בצרכי המשתמש. המשתמש הפועל על פי דוח נתוני אשראי ישא בלעדית באחריות לתוצאות פעולותיו.

CofaceBdi שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.
האמור בהסכם זה בלבד הוא המחייב את CofaceBdi ולא כל הצהרה אחרת בעל פה או מסמך אחר אלא אם אותו מסמך נחתם על ידי CofaceBdi ונכתב בו מפורשות כי האמור בו הינו על אף תנאים אלו.